HAPPYLAND

COMPETITION

2022


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 กรกฎาคม 2565

รับจำนวนจำกัดที่ 1,000 ตัว
(เต็มก่อนปิดรับสมัครก่อน)

GUARDIAN (ผู้รับฝากปลา)

เตรียมพบกับการอบรมสัมมนา ครบเครื่องเรื่องส่งปลากัด(เข้าประกวด)

คณะกรรมการผู้ตัดสิน การประกวดปลากัดสวยงาม Group A

คณะกรรมการผู้ตัดสิน การประกวดปลากัดสวยงาม Group B

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ